Ersättningsjobb

 

Vi står plötsligt inför våldsamma krav på att snabbt hitta ersättningsjobb för en mängd människor.

Vårt samhället har mycket dåliga metoder att få igång näringsverksamhet. Under en lång följd av år har man låtit bli att öva sig i detta svåra gebit.. Överrumplingen är total. Ingen har något recept.

 

Alla pratar numera om att småföretagen skall vara lösningen. Man skall satsa ännu mera på högskolan så att den blir den motor som behövs för utvecklingen. Det finns tyvärr ingen automatik i detta som snabbt ger oss företag som genererar arbete och därmed pengar.

Vid måndagskvällens information stirrade alla förväntansfullt på högskolans representant Alf Gunnmo. Han kunde inte göra annat än be oss vänta i 20 år. Det är den tid det tar att verkställa denna önskan enligt gjorda utredningar. Naturligtvis skall vi satsa på högskolan, men vänta inga underverk.

 

Umeås expansion tas ofta som jämförelse för hur folkmängden ökar där man har ett universitet.. Det är naturligtvis utmärkt. Men man måste komma ihåg att det är skattepengar som betalar det mesta Avknoppningarna runt universitetet i form av producerande företag med arbetstillfällen är tyvärr inte så många..

.

Det allmänna medvetandet bland enskilda människor och även politiker om var pengarna i samhället kommer ifrån är mycket dåligt.

 

Nu mobiliseras mängder av människor för att gå ut och protestera. Det gör man på alla andra drabbade orter också. Låt oss i Jämtland vara mer framsynta. Använd de mobiliserades samlade kraft till något nyttigt.

 

Utöver att rita plakat och protestera skall vi genast starta arbetet med framtiden. Organisera all den skapande kraft som finns och arbeta framåt. Uppfinnarna är inte ett fåtal underliga typer som kryper fram ur källare. De är en stor mängd vanliga människor. Uppfinnaren Alfred Nobel och andra uppfinnare har startat så gott som samtliga företag som finns på börslistan  idag. Kom ihåg detta. Arbetet kommer att ta tid, men vi måste börja nån gång.