Fokusera på produkter

Utveckla Jämtland, är detta nödvändigt? Har vi det inte bra nu? Är vi inte nöjda? Vi kom ju på 12:e plats i Europaligan! Är vi en välmående landsända där alla har de jobb dom vill och vi har den välfärd vi vill? Självklart NEJ!

Vi kan inte, som hittills, sitta ner och vänta på att man centralt i landet skall komma till insikt i utvecklingsfrågor och förmå sig till att formulera ett koncept som skall presenteras och genomföras i hela landet.

Jag har jobbat med innovationsfrågor i över tio års tid och känner väl vad man kan och vad man tänker på riksplanet och lokalt. Det finns mycket stora resurser i huvudet på länets  innevånare. Vi är tvungna att ta oss i kragen och här i vår region, vårt län agera och gemensamt genomföra en organiserad aktion för utveckling av dessa dolda möjligheter. Hur skall då detta gå till? Låt oss slå våra kloka skallar ihop och resonera lite.

Hittills har man hela tiden försökt skapa arbetstillfällen. Det är fel måltavla. Om man fokuserar på det som företagen saknar, i stället för det dom har, så får man ett annat utfall. Arbetstillfällen har man redan i form av anställda människor i eller utanför företaget. Det som fattas är en produkt som företaget kan tillverka och som en kund  vill köpa. Det betyder alltså att man skall satsa sina  resurser på att få produkter i företagen så löser sig problematiken med arbetstillfällen automatiskt.

Kom bara ihåg att det är svårt, t o m mycket svårt att förvandla en idé till en produkt på marknaden. Underskatta inte detta. Det behövs kvalificerad kunskap för att lyckas. Om detta var enkelt skulle inte vi ha problem idag. Den som behöver största hjälpen med detta är inte uppfinnaren, utan samhället. Det är samhället som behöver något att leva av. Det är nämligen fler som lever indirekt än direkt på en uppfinning.

Först skall  vi inse att vi som deltar, är delar i samhällets system för utveckling. Vi måste dessutom förstå betydelsen av detta systems affärsidé för att lyckas. Utgångspunkten för resonemanget är att affärsidén för samhället är:

”Maximalt antal lönsamma produkter skall ut på marknaden”.

Varför denna affärsidé? Jo, vi måste ha något att leva av. Det är lönsamt för samhället att satsa på nya produkter. Lönsamma produkter är i själva verket huvudorsaken till att vi kan leva som vi vill. Moms på produkter är samhällets största inkomstkälla.

Vi måste inse att vi inte har lyckats förrän marknaden är nådd och försäljningen fungerar.

I dag fungerar inte samhällets organisation för detta tillfredsställande. Gjorde den det skulle vi ju vara ett välmående land där alla har det bra och har råd med den välfärd vi önskar. Idag gör man en bedömning av den idé som någon presenterar. Man begär in ett underlag för att kunna besluta så bra som möjligt. Sen gör man alltså en bedömning om man ”tror på idén”.

En människa med en affärsidé presenterade den för vårt ”system” i länet 1986. Han fick nej på sin begäran om hjälp med finansiering av idén. Det finns ingen marknad för detta var beskedet. Idag har han 18 anställda, omsätter 30 miljoner och ökar snart till 60 miljoner. Han har Skandinaviens ledande industri inom sitt område.

En annan blivande företagare fick nej på sin ansökan 1990. Idag har han sex anställda och kommer att ha tolv anställda nästa år med en omsättning på ca 7 miljoner.

Såna här godbitar missar vårt ”system”. Det är kanske dags att fundera på om vi har så bra system för detta. Att bedöma en idé kan egentligen ingen göra på ett korrekt sätt. Det finns ingen människa som kan klara detta. Inte ens om några slår sina kloka huvuden ihop. Det svåraste av allt är att ”bedöma” om det finns någon marknad för idén. Ingen handläggare eller annan person har fullmakt av marknaden att tacka nej till en idé. Hur många fler godbitar vi missar får vi aldrig veta.

Jag anser att vi måste hantera frågan annorlunda än vad vi gör idag. Vi får inte ta risken att missa de bra idéerna, för det har vi inte råd med. Hur jag vill gå tillväga beskrivs i kommande debattinlägg.