Handgriplig hjälp

Publicerad i Mitt Affärsliv mars 05

I dessa omställningstider hör man många  yviga ord om att man ska satsa på idéer, kraftsamla och satsa på vildhjärnor mm Det är bra med pampiga ord men kom ner på jorden. Alla skall vara välkomna med sina idéer både från befintliga företag i alla branscher och alla andra.. Alla idéer måste få möjlighet att utvecklas. Ordna förutsättningar så att man kan bearbeta idéerna. Ingen kan välja vad som blir bra, i tidiga skeden är det omöjligt att avgöra för enskilda eller grupper av bedömare.

Först en definition: Uppfinning är en ny idé om något. Innovation är en förverkligad idé.

 

Det behövs kunskaper för att förvandla en idé till en produkt på marknaden

Man föds till uppfinnare  men för att bli innovatör krävs det utbildning. Alla skall få möjlighet att lära sig. Det är en alldeles speciell utbildning som är nödvändig. Det är tvärvetenskap genom ekonomi, marknadsföring, immaterialrätt, patent, mönster, varumärken, juridik, teknik, produktutveckling, finansiering, redovisning, starta eget, avtal, förhandlingar, affärsutveckling mm.

Framförallt är det viktigt att lära sig hur alla dessa kunskaper samverkar. För att till fullo förstå detta behöver man ha egen erfarenhet av innovationer. Jag har hållit på med detta i tjugo år och tycker det är mycket trevligt att får förmedla mitt kunnande till andra.

 

Den som skall bli innovatör behöver handgriplig hjälp för att slippa göra alla misstag som andra gjort tidigare. Lyssna gärna till dom som lyckats med sina idéer, men tro inte att det finns något recept att kopiera. Ingen idé är den andra lik. Forskare påstår att det finns över 285 olika faktorer som är intressanta i innovationshantering. Då inser man att tillvägagångssätten blir många och oftast mycket olika. En faktor brukar man dock nämna: Hur mycket pengar har svärmor på banken? Tyvärr är det en bister verklighet för många uppfinnare. Finansiering är ett stort problem. Det finns alldeles för små stödmöjligheter i samhället.

 

Att ta tillvara människors kreativitet är mycket viktigt. 50% av tillväxten beror på innovationer. Det betyder att vi behöver fokusera på detta betydligt bättre än vad som görs idag. Idag slösar vi bort alldeles för många idéer. De dör i brist på näring.