Hitta inkomstkällor

Politikerna ägnar sig nu desperat åt att hitta inkomstkällor för att kunna fortsätta den ”välfärd” som man lovat folket.

Senast nu i Berg där man trots en massiv folkopinion försöker bygga i de strömmande vatten som ortsbefolkningen strider för. Motiveringen är att man måste få in de pengar kraftproduktionen skulle ge. Att sälja ut och förstöra sina värdefulla naturtillgångar för att kortsiktigt klara ekonomi är inte sunt.

När krubban är tom, bits hästarna.

Debatten på riksplanet handlar om pigor mm. Man tänker sig att subventionera vissa servicesektorer. Detta för att skapa jobb.

Politikerna står uppenbarligen helt tomhänta när det gäller konstruktivt tänkande för att skapa riktiga jobb. Diskussionerna rör sig aldrig om hur detta skall gå till. Det är naturligtvis helt logiskt eftersom man  under en lång följd av år konsekvent har undvikit att öva sig på området.

Höja skatter, minska service och ta av inbillade rika för att ge till fattiga är enda receptet.

De enda som kan skapa riktiga jobb utan subventioner är människor som har idéer om lönsamma produkter och affärsidéer.

Ett exempel på vad en produkt betyder skall jag ge.

Min rådgivarkollega Tore Johansson i Växjö tog 1975 fram ett ”tapetverktyg” i plast för att underlätta tapetsering. Detta finns fortfarande att köpa på färghandeln för ca 24 kr. Han slöt ett avtal med ett företag, som tillverkar och säljer tapetverktyget. Tores kontrakt gällde i 15 år, så länge som mönsterskyddet varade. På dessa 15 år 1975 -1990 tjänade han ca 600.000 kr i royalty på denna produkt. Han betalade av detta ca 400.000 i skatt, vilket gör att hans netto per år blev ca 12.000 kr. Men är inte detta som är poängen med exemplet utan följande. Under dessa 15 år genererade verktyget ca 7 miljoner kronor i moms till statskassan. Dessutom har hela tiden sju människor levt på att tillverka och sälja verktyget och dom har betalat skatt och sociala avgifter på sin del. Inkomsterna för staten fortsätter ännu i samma takt.

Detta verktyg är bara ett av många andra på färghandelns vägg.

Detta exempel redovisade jag för riksdagens näringsutskott - 18 riksdagsledamöter - vid ett informationsmöte på Svenska Uppfinnareföreningens kansli 1993. Jag kan lova er läsare att reaktionen bland denna elit av företrädare för oss människor var samma som när Hasse Alfredsson drar historien om vad en liter mjölk kostar. Detta hade vi ingen aning om.

Det är fortfarande lika okänt var pengar kommer ifrån till välfärden.

Om vi tar den här frågan på allvar och anstränger oss kan det ”krylla” av blivande företag i hela länet. Många små nya företag som växer upp, varav  en del blir stora är vad vi behöver.

Det finns hundratals möjligheter i varje kommun.

Jag och mina uppfinnare lovar att detta kan bli verklighet.