Utveckling av Jämtland.

Debattinlägg 1.

Jämtlands län behöver en uppryckande debatt om hur vi skall få bättre fart på näringslivet så att det finns något att leva av i vår del av världen. Jag tänker kasta mig in i den debatten och ”röra om lite”. Det behövs tydligen lite nytt friskt tänkande i vår lilla ”ankdamm”.

Aktörer av olika slag i vårt län och även på riksplanet föreslår sätt att utveckla vårt samhälle. Man har skilda åsikter om många saker men en sak framskymtar hos de flesta som en mycket viktig faktor och det är kreativitet. Kreativitet är en medfödd begåvning hos oss människor. Tyvärr är det också så att den kan tränas bort, och det är vad vi gör i skola och samhälle i dag. Vi är mycket dåliga på att ta tillvara denna starka kraft.

Jag har under snart tio års tid arbetat som rådgivare i Svenska Uppfinnareföreningen i Jämtland. Det har gett mig en enastående insikt i vilka idéer till produkter, tjänster och affärer som finns i våra länsinnevånares huvud både hos vanliga människor och företagare. Och där finns det mycket kan jag lova, alltifrån enkla vardagsprodukter till högtekniska utrustningar. Om en liten bråkdel av alla dessa idéer skulle förverkligas så kan vi med förtröstan se på framtiden. Jag vågar också påstå att en mycket stor del av idéerna är fullt realistiska och kan utvecklas till lönsam verksamhet.

Kreativiteten kan frodas i många olika miljöer. Där den flödar upplevs den ofta som besvärlig av dom som drabbas. Denna ”kreativa olydnad” måste tas om hand och utnyttjas.

Det är också så med kreativitet att den inte bara skall leda till en idé. Kreativiteten måste också sedan användas i än större grad för att realisera idéerna. Många tror att det finns någon utstakad metod att ta hand om en idé och förvandla den till en produkt på marknaden. Det gör det inte. Man måste lära sig att detta är svårt, t o m mycket svårt. Det finns heller inget facit att snegla i. Det enda sanna svaret om man gör rätt är verkligheten.

Bakom praktiskt taget alla företag på börslistan ligger det en uppfinning. Men det har man glömt idag. Man har också glömt att alla företag har varit små i början (utom Stålverk 80).

Kreativitet som leder till uppfinningar är vanligare än de flesta tror. Jag vill hävda att detta är så vanligt att vi måste kalla det för en folkrörelse.

Jag är också övertygad om att alla dessa människor väldigt gärna vill vara med och bidraga till länets utveckling med sina idéer och en massa arbete. Det säger nämligen de flesta spontant utan att jag frågar efter det. Denna kraft är mycket stor -för att man är så många - och den måste utnyttjas.

Det finns många aktörer i länet, som arbetar med att utveckla och stötta företagsamheten. Flera av dom jobbar var för sig utan ta del av vad andra vet och kan. Detta inträffar t o m i samma projekt många gånger. För att utveckla en helt ny idé är det alldeles speciella svårigheter som måste övervinnas.

En sammandragning av länets beslutsfattare runt denna fråga skulle kunna generera avsevärda möjligheter för nya produkter och därmed lönsamma företag.

Företrädare för länsstyrelsen, ALMI, banker, landsting, länsarbetsnämnd, politiker, företagarnas organisationer, fackföreningar och Svenska Uppfinnareföreningen m fl. behöver prata igenom detta. Det är nödvändigt att alla olika organ träffas och gemensamt gör en kraftsamling kring målsättningen:

”Maximalt antal lönsamma produkter skall ut på marknaden”.