Vad gör vi då?

Vi skall tänka som ett företag, och vi skall arbeta med modernt management i detta företag.

Vilket är då företaget? Det finns inget idag. Vi bildar ingen ny organisation utan låt oss samlas kring den gemensamma affärsidén:

”Maximalt antal lönsamma produkter skall ut på marknaden.”

Alla inblandade parter måste förstå att om man arbetar för denna gemensamma affärsidé, så gynnar man sin egen affärsidé i den egna organisationen. Jag förutsätter naturligtvis att man är duglig i den funktionen.

Det finns alltså ingen ruta med en chef i. Vi måste utse en chef och ett naturligt förslag är så högt upp som möjligt i samhället.  För länet alltså utvecklingschefen  - landshövdingen.

Låt oss sedan helt enkelt samarbeta under ordnade former. Vi måste hitta dessa former och en strategi för att klara affärsidén.

Människan som har en idé kallar vi för enkelhetens skull för uppfinnare.

Uppfinnaren tas systematiskt omhand, får utbildning och coaching och hjälp i finansiering hela vägen fram tills produkten verkligen är på marknaden. Delar av detta har provats på andra håll med bra resultat.

Vi skall inte lura någon att starta sitt projekt om vi inte är starka nog att hjälpa till hela vägen.

För uppfinnaren blir det som att gå i skolan. Han skall veta att skolan innehåller alla klasser (fram till en marknad) och att han får gå alla klasser om han klarar proven på vägen.

 

Han får börja skolan om han kan beskriva sin idé, och den inte strider mot naturlagarna.

Han går första klass för att bevisa: att det kanske finns kunder och att det kanske finns en ekonomisk möjlighet att klara sig

Andra klass för att hitta början till en teknisk lösning, lära sig att vara projektledare tills vidare (veta vad som måste göras) och göra en grov kalkyl

Sedan klass efter klass med högre krav.

Det finns aldrig bara en lösning till vad man skall göra. En mängd varianter finns alltid. Vilken man skall tillämpa är beroende på hur det egna projektet ser ut. För att klara detta måste man lära sig innovationsstrategi. Det är ett mycket svårt ämne, men som är avgörande för om man kommer att lyckas med sin idé. Alla delkunskaper som ekonomi, juridik, patent, kalkyler, marknadsföring, företagskontakter mm måste vävas ihop i ett ”strategiskt tänkande”, som är alldeles speciellt för en ny produktidé. Brist på detta är en vanlig orsak till havererade projekt.

Finansieringen av projekten måste lösas bättre. Idag finns pengar på flera håll som räcker till finansiering. Problemet är att de olika finansiärerna arbetar var för sig. Ny finansiär kräver nya papper, nya redovisningar och nya handläggare och mycket tid försvinner och räntor läggs på. Om dessa kunde arbeta tillsammans och ta del av varandras material och bedömningar kan vi undvika kostsamma stopp i projekten. Färdiga finansieringslinjer skall upprättas. Villkorat av säkerheter naturligtvis och uppfinnaren får lära sig att hitta säkerheter till finansieringen. Projektet i sig kan faktiskt vara en viss säkerhet om det är ordentligt genomarbetat och har en fullständig projektplan.

Uppfinnaren släpps inte fram till en trolig finansiär förrän han är ordentligt förberedd. Finansiären medverkar och vet naturligtvis om att det är en ”skolad” uppfinnare som kommer och har därför större ”respekt” för honom och hans projekt.

Ingen behöver göra en bedömning om man tror på idén, för det kan ingen göra på ett trovärdigt sätt. Dessutom är det ju faktiskt så att ingen handläggare har någon fullmakt av marknaden att tacka nej till en idé. Att arbeta så här kostar förhållandevis lite pengar

Många uppfinnare kommer att upptäcka, att idén inte håller, så småningom. Man vet då också varför den inte håller. Antingen kan man då omarbeta sin idé eller projekt och komma igen eller lägga ner projektet. Den som lägger er sitt projekt har i alla fall lärt sig en massa saker och är utbildad för att starta från en högre nivå med sitt nästa projekt. För de flesta människor har flera idéer. Man övar sig på sina första idéer och tjänar pengar på sina senare.

Vi måste samarbeta. Vi måste anstränga oss. Vi håller på med en gigantisk utbildningsinsats som är mycket lönsam för samhället.

Vi utbildar blivande näringsidkare på olika nivåer.

Ingvar Svanborg