Checklista eller ”Första kontroll för uppfinning”

 

Om Din uppfinning skall leda till affärer måste man i början av affärsutvecklingsprocessen klargöra följande punkter.

 

1 Kunder.

 

Vilka är din kunder?

Hur många kunder finns det?

 

2 Ekonomi.

 

Har du gjort någon ekonomisk kalkyl?

Hur mycket kostar din produkt att tillverka?

Hur mycket tror du att en kund är beredd att betala?

 

3 Projektledare.

 

Vem skall driva ditt projekt?

Vad vill du själv göra?

Duger du till det?

 

4 Teknisk utveckling.

 

Hur långt är den utvecklad?

Finns verifierande prov?

Finns prototyp?

Finns det produktionsritningar?

Är någon såld?

 

5 Nyhets och patentläge.

 

Är nyhetsgranskning gjord?

Är patentmöjlighet undersökt?

Mönsterskydd?

Finns andra patent som hindrar din utövning?

Har din uppfinning publicerats?

 

6 Tillverkning.

 

Vem skall tillverka?

Avtal med tillverkare?

 

7 Försäljning.

 

Vem skall sälja?

Avtal med säljsidan?

 

8 Anställningsförhållande.

 

Vem är din arbetsgivare?

Är arbetsgivaren underrättad om din uppfinning?

Vill arbetsgivaren utnyttja din uppfinning?

Finns avtal om skälig ersättning?