Från idé till kommersiell succé

Kursen är till för uppfinnare och människor med idéer till nya produkter eller tjänster. Forskare har funnit att det är minst 285 olika faktorer som är betydelsefulla när man utvecklar uppfinningar.

I denna kurs får du en helhetsbild av hur dessa faktorer samverkar i ditt projekt. Du får lära dig hantera din idé för att göra affärer.

Genomföres som studiecirkel med 10 träffar på kvällstid.

 

Kan även ske i koncentrerad form över lördag – söndag.

Koncentrerade kurser hålls på SUFs kansli Sandelsgatan 21 i Stockholm eller på andra orter efter önskemål.