Deltagares utvärderingar

 

" Från ide till kommersiell succe"

 

Tack för en givande och trevlig kurs.

Samtliga deltagare från XXX är mycket nöjda med kursinnehållet och rekommenderar den till andra.

Ditt engagemang stimulerade oss till att se på vår roll som uppfinnare från en ny vinkel.

Vi hoppas kunna återkomma till dig när vi hat fått struktur på vår utbildningsverksamhet.

 

Med vänliga hälsningar

XXX Uppfinnareförening

YYY

ordförande

--

Även om jag försökt på egen hand genom åren att göra en nyhetsgranskning och ett försök att försöka få patent på en innovation och tappat sugen beroende på alla krokiga vägar och kostnader som man inte visste skulle komma och vilka belopp det rörde sig om. Slutresultatet för mig den gången var att jag backade ur hela härligheten även om nyhetsgranskningen var positiv och rekommendationen var att söka patent. Om jag hade på förhand gått denna kurs hade jag väl sett saken på ett annat sätt, eftersom innehållet har varit lärorikt och gett mig ett mer komplett kunnande om hela gången vid en bra idé om man skulle vilja få ut den på  sk. Marknaden. Min rek. vore nog att sätta mig ner vid Ingvar och lufta detta innan man har lagt ut för mycket stålar på något som redan på förhand har bedömts som mycket tveksamt. Vad beträffande dom förbannade pengarna som kretsar runt sen så kallad idé har jag fått lära mig att det kostar mycket mer än man kan föreställa sig, att få igenom sina som jag kallar det (tokiga idéer). Träffar man då på ett stort företag som t.ex. Volvo som man vill jämföra sina muskler med vad betr. T. ex ett patent. Lägg ner annars blir du black. Jag skulle nog rekommendera alla att gå en dylik kurs hos Innovation Z eller hos någon med samma kompetens eller liknande kunskaper innan man ger sig ut i något patentärende, eftersom kusens innehåll tar upp det mesta av vad du behöver veta om denna djungel av paragrafer och konstigheter som allt detta innebär.

Hälsningar

CCCC

--

Kursen belyser på ett rakt och brutalt sätt problemen med att nå fram med en ide till en kommersiell framgång. Dessa vetskaper kan vara ett stort hinder för en produktlansering men är ändock mycket viktiga och antagligen en förutsättning för att man som uppfinnare och innovatör skall kunna få ut sin produkt på marknaden.

Kursdeltagarnas och kursledarens diskussioner har också varit givande med ett flertal diskussioner om verkliga fall vilket har varit berikande även om det tagit en del fokus från de teoretiska genomgångarna.

För egen del så har kursen varit avgörande för att komma vidare i en moment 22 situation där kunskaperna om regelverk, sekretess och partnerskap ger betydligt större möjligheter till agerande än vad jag hade tidigare. Kunskaperna kommer nu till direkt användning för den strategi som är under framtagning.

Kursen är för uppfinnaren vad karta och kompass är för orienteraren.

Motsvarande kunskaper bör vara ett villkor för att samhällsmedel skall betalas ut för lansering av nya produkter.

Sannolikheten för framgång ökar avsevärt genom att uppfinnaren undviker kostsamma misstag. Detta gagnar såväl uppfinnaren som samhällets avkastning på satsade medel.

--

Hej!

Stort tack för två spännande dagar på XXX. Vi fick med oss mycket i bagaget att fundera över och hur man kan undvika en del fällor. Vi jobbar vidare på att få fram en färdig produkt. Skriver just nu på affärsplanen som ska med till banken. Testresultat på enkätundersökningen är klar och blev mycket positiv.

Det är ingen lätt uppgift att få fram en färdig produkt och då är din information viktig. Bara att lyssna på ditt stora kunnande är inspirerande för oss som håller på men det ger också vidden av svårigheter som väntar. För att citera en av deltagarna i enkätundersökningen så kan vi bara hålla med och betygsätta din "produkt" anförande med dessa enkla ord "mycket, mycket bra".

Med vänliga hälsningar

AA och BA

--

Hej,

och tack för 2 inspirerande dagar.

 

Det var bra att få en genomgång av ett körschema när man har en uppfinning/innovation. Jag är själv ingen uppfinnare men jag har kompisar som är och som behöver hjälp.

 Vi har säkert gjort så gott vi kunnat och jag känner igen mycket av det du berättade men jag tycker att det var bra att få struktur och ett genomtänkt körschema. Annars är det lätt att glömma viktiga detaljer i spelet och hasta fram till ett ofördelaktigt resultat både för prylen/tjänsten och den som kommit på det hela.

 Stort tack för att du så frikostigt delade med dig av din erfarenhet och även bjöd på dig själv.

--

Hej Ingvar!

 

Tack för en intressant weekend! De två dagarna gav flera nyttiga tankeställare och uppslag. Jag hade hoppats på en djupare dykning inom främst strategi för skydd och utveckling men jag får fylla på med detta på annat håll.

 

Med vänlig hälsning

--

Hej Ingvar!

För min del var det en mycket värdefull kurs.  Man fick intryck av att du är mycket erfaren och kunnig på området.  De första timmarna kände jag att det var för mycket gnäll på xxxx mm och du är nog bitter av tråkiga upplevelser och det förstår jag måste vara tufft.  Då upplevde jag att jag blev tröttare och tröttare och allt kändes tungt.  Efter de första timmarna kom vi ur det läget, och sen kunde vi för min del hålla på hur länge som helst, tiden bara flög iväg och jag fick väldigt mycket kunskap och inspiration!  Skönt att få resan bekräftad, jag är på rätt väg och har nu fått verktyg för att inte hamna i för mycket trassel!  På det stora hela, en mycket bra kurs! 8,5 av 10!!!!

Hälsningar

--

Hej Ingvar!

 

Denna kurs för uppfinnare och innovatör var väldigt bra!

 

Du kan detta ämne.

Du är duktig pedagog.

Du fick mig att må bra av dessa dagar!

 

När jag har hört om en till kurs så tänkte jag;

Å nej! Jag klarar inte att sitta och lyssna, två dagar i rad.

Vilken tur att jag ändå kom!

 

Både pärmen och boken ligger nära mig numera.

Det känns tryggt när det finns någon med mycket kunskap och erfarenhet i branschen, som vi kan få rådgivning av.

 

Med hänsyn till den korta tiden som var ägnat åt kursen,

undvek jag att ställa frågor.

Därför hoppas jag att vi i xxx får en sådan chans under den närmaste tiden.

 

Imponerade är även perspektivet om vänner som du har tagit upp.

Det sitter på plats! För vi är ännu mindre än små företag…

Kanske är det så att strategi och vänner ligger på samma höjd.

Vi kan värdera dessa med lika vikt under var verksamhet.

 

Du får ha ett stort TACK!

 

Häls.