Kursinnehåll

1. Allmänt om idéexploatering.

                      Produkt och affärsutveckling

                      Informationssökning

                      Presentationsteknik - Försäljning

2. Preliminär bedömning

                      Marknadsbedömning

                      Teknikbedömning

                      Ekonomisk bedömning

                      Beslut

3. Utvärdering

                      Nyhetsundersökning

                      Projektplanering

                      Teknisk utvärdering

                      Kommersiell utvärdering

                      Ekonomisk utvärdering

                      Finansiering

                      Val av exploateringsform

4. Utveckling

                     

                      Allmänt om utvecklingsarbete

                      Tekniskt utvecklingsarbete

                      Marknadsutveckling

 5. Exploatering

                      Exploateringsformer

                      Skatter

                      Förhandlingar och avtal

6. Skydd

                      Skydd av idéer, uppfinningar och kunskap

                      Upphovsrätt

                      Patent

                      Mönster

                      Varumärken

                      Arbetstagares uppfinningar

7. Strategi

                      Övergripande innovationsstrategi

                      Etappindelning

                      Beslutspunkter

                      Sekretess