Länkar

Svenska Uppfinnareföreningen   http//:www.uppfinnareforeningen.se

Patentverket                              http//:www.prv.se