Till politiker i hela Sverige

Svenska paradoxen förklarad.

Den svenska paradoxen har ingen gett någon förklaring till. Den svenska paradoxen är att vi satsar mycket pengar på forskning men får dåligt utbyte av dessa pengar i form av tillväxt.

Det är egentligen inget konstigt. Ni har bara inte förstått hur det egentligen går till att skapa tillväxt. Ni har trott att det per automatik ger tillväxt när ni satsar pengar på forskning.

Forskning skapar verksamhet på mycket lång sikt (20 – 30 år). Men det som ger tillväxt på kortare sikt är innovationer från vanliga människor. Produkter och tjänster som människor vill betala pengar för.

Det är de vanliga människorna som startar upp något kring en ny idé eller tanke.

Som Rådgivare i Svenska Uppfinnareföreningen har jag fått lyssna till många människor under årens lopp och vet att det finns hur mycket som helst att utveckla och som kan förse oss alla med lönsamma arbeten. De idéerna handlar om allt inom himmel och jord och idéerna är klart värdefulla. Vilka idéer som är guldkorn med mycket högt värde är mycket svårt att avgöra i tidiga skeden. De idéerna är få. Men vi skall inte bara söka guldkorn utan varje idé, som kan förverkligas på ett lönsamt sätt måste vi ta tillvara.

Det är mycket svårt att förvandla dessa idéer till produkter som vi tjänar pengar på.

Vi måste ha ett system som fungerar som ett finmaskigt nät. Inget kan i ett tidigt skede avgöra om en idé är bra eller inte. Vi måste låta alla få chansen att prova, för vi vet inte vilka som kan bli något.

Arbetslöshet beror på för få jobb överhuvudtaget. Ungdomsarbetslöshet är en följd av detta. Inga produkter att marknadsföra som någon vill köpa. Om vi sätter alla i jobb som kan jobba så får vi en ekonomi som löser de flesta problem och vi får råd med vilken välfärd vi än önskar.

Av de 37 430 nya företag som startade år 2002 var endast 80 (dvs. lite mer än två promille) ett resultat av forsknings/utvecklingsarbete som bedrivits vid högskola/universitet. (uppgift från ITPS). Alla övriga företag - 99.8 % - kommer från icke akademiker och forskare.

Regeringen måste besluta att göra en stor satsning på det som vi nu vet att det ger tillväxt. Det är de många idéer som finns i våra huvuden. Jag tror mig veta att det hos varannan människa finns utvecklingsbara tankar till nya produkter och tjänster. Samhällets metoder att ta tillvara dessa idéer är inte tillfredsställande.

Regeringen bör tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen starta utbildning av de människor som bär på idéerna så att de har en chans att utföra den svåra processen att förverkliga dom. Även de handläggare som skall assistera uppfinnarna måste få denna utbildning annars vet dom inte hur dom skall hjälpa till på rätt sätt.

Ställ pengar och övriga resurser till förfogande för att förverkliga idéerna. Allting talar för att vi med den insatsen kommer att få en stark tillväxt framöver. Det kommer att ta lite tid innan vi ser svaret men det är en mycket lönsam investering.

 

 

 

 

 

Läs hur mycket pengar staten får till vår välfärd av en enkel produkt