Vad betyder en enkel produkt för välfärden?

 

Min rådgivarkollega Tore Johansson i Växjö tog 1975 fram ett ”tapetverktyg” i plast för att underlätta tapetsering. Detta finns fortfarande att köpa på färghandeln för ca 24 kr. Han slöt ett avtal med ett företag, som tillverkar och säljer tapetverktyget. Tores kontrakt gällde i 15 år, så länge som mönsterskyddet varade. På dessa 15 år 1975 -1990 tjänade han ca 600.000 kr i royalty på denna produkt. Han betalade av detta ca 400.000 i skatt, vilket gör att hans netto per år blev ca 12.000 kr. Men är inte detta som är poängen med exemplet utan följande. Under dessa 15 år genererade verktyget ca 7 miljoner kronor i moms till statskassan. Dessutom har hela tiden sju människor levt på att tillverka och sälja verktyget och dom har betalat skatt och sociala avgifter på sin del. Inkomsterna för staten fortsätter ännu i samma takt.

Detta verktyg är bara ett av många andra på färghandelns vägg.

 

Fortsättning skriven i augusti 2006

 

Jag träffade Tore i samband med Svenska Uppfinnareföreningens 120 års-jubileum i maj 2006.

 

Jag fick då de senaste siffrorna om ”tapetverktyget”. Det lever fortfarande.

Hittills har denna produkt sålts för ca 150 miljoner kronor. Av dessa pengar har ca hälften – alltså ca 75 miljoner tillfallit staten i form av moms, inkomstskatt och sociala avgifter.

 

En effektiv satsning på att hjälpa fram människors idéer så att de förverkligas är det absolut bästa sättet att trygga vår välfärd.

Statens största inkomstkälla är moms på produkter och tjänster.